Философски аспекти в учението на Петър ДЪНОВ

Html code here! Even shortcodes! Replace this with your code and that's it.

Споделете, харесайте, последвайте ни:

Цялото учение на Петър Дънов е философско и почива на философски основи. Още в младостта си той се интересува от философия, проявява се като ерудит в различни области и съчиненията му са съпътствани от философски теми. Изследването и анализирането на обемното му творческо наследство показва, че във всички негови текстове, беседи, лекции и разговори могат да се намерят философски идеи и разсъждения.

Богатството на неговата мисъл обхваща многобройни области на познанието и засяга най-различни теми от човешката култура. Коментарите и анализите, които прави в своите публични слова, не са просто лично мнение по дадени въпроси, а мъдра философска позиция по редица значими световни проблеми, независимо дали в областта на политиката, икономиката, науката, изкуството или др. Неговият подход е да изкаже кратко, но много съдържателно своята гледна точка, като се стреми всяка дума да бъде на точното място и да докосва центъра на обсъждания проблем. Словото му е насочено към същността на предмета и изхожда единствено от него. Ако той усети, че темата става твърде абстрактна, веднага намира начин да я свърже с нещо практическо, познато и разбираемо. Затова и примерите, които дава, най-често са свързани с поучителни истории от живота и екзистенциални опитности.

Петър Дънов взима отношение по много от въпросите, които влизат в обхвата на философията. Той засяга в дълбочина основните тематични полета на онтологията, епистемологията, етиката, естетиката, логиката, философската антропология, философия на историята и пр. Многостранната му образованост и ерудиция са причина различните хора да виждат в него определен, свойствен на тях самите образ. Така за теолозите той изразява определени теологически схващания, за политолозите, социолозите и геополитиците той може да бъде идеолог с конкретни разбирания за напредъка на света и обществото, за музиколозите – тълкувател на дадени музикални теоретични и практически положения, за учените – новатор в редица схващания за природата и физичните закони, за философите – мислител със собствени прозрения и идеи. Познаването на различни научни области му дава по-широк интелектуален периметър и по тази причина неговите изказвания нямат абстрактно-субективен характер, а придобиват съществена обективно-научна стойност.

Философията е импрегнирана дълбоко в самата тъкан на словото на Петър Дънов. Опитният изследовател може да забележи философ-ската същност на неговите мисли и да открие как те кореспондират с основни философски разбирания, като ги обогатяват и развиват по един нов и оригинален начин. Това дава много насоки за различни изследвания на неговото творчество не само в областта на философията, но и в тази на другите науки. По такъв начин българската философска и научна общност може и трябва да добие по-пълноценна представа за духовното наследство на Петър Дънов и да оцени по достойнство неговата роля в цялостната национална и световна култура.

Резултат с изображение за beinsa duno

За съзнанието

В човека има едно просто, или обикновено съзнание, което се среща и в животните. То е във връзка с обикновеното разбиране на човека за простите, елементарни неща. След простото съзнание в човека се явяват по-високи чувства, които се отнасят до самосъзнанието, което го отделя от животните. Човек се отличава от животните по своето самосъзнание. Щом в него се яви самосъзнанието, той изпитва известно достойнство, по което се отличава от животните. Плод на самосъзнанието е речта в човека. Едва сега в него е започнало да се явява по-високо съзнание, а именно – подсъзнанието. Като говорим за духовния свят, ние разбираме по-високо съзнание от самосъзнанието. Каквато е разликата между съзнанието и самосъзнанието, такава е и между подсъзнанието и свръхсъзнанието, което наричат още интуиция, или Божествено чувство в човека. Това са степените на съзнанието.

За ума и мисълта

Най-голямата гаранция е човешкият ум. Единственото нещо, което ще ви спаси, е вашият ум. Умът спасява човека. Който не се държи за своя ум, ще страда. Хората страдат, понеже не мислят. Те се водят по сърцето си, а не по ума си.

Който много знае и много страда, той не знае всичко, затова страда. Ще излезе, че за да не страда човек, не трябва да знае много. Това е изопачена мисъл. Знанието всякога носи щастие в себе си.

За мъдростта

Онзи, който люби, трябва да обича, да иска да придобие мъдростта в себе си, да стане мъдър. Не желае ли това, любовта не действа. Любовта се проявява само при едно силно, интензивно желание да бъдеш мъдър. Туй е качество на любовта. Първото качество на любовта е една велика жажда да учиш. Всичко туй не е алчност, такъв човек не е нехаен, но изучава всичко, каквото види в света. А качеството на мъдростта е точно обратното. В мъдрия човек има желание най-малкото същество, което види, да обикне, има желание да му направи една услуга. Той, като види, че една мравка се мъчи, ще спре, ще и направи услуга. Като види, че едно цветенце е затиснато, ще спре, ще го разрови, ще му направи една услуга. Нему е приятно това. Само мъдрият човек може да направи туй.

Всичките постижения зависят от мъдростта. Любовта и истината достигат своите пълни постижения само в мъдростта. Там са знанието, светлината, просторът и ред други работи.

Благодатта произтича от любовта, но да влезеш в Царството Божие и да ти дадат почтено място там – това зависи от мъдростта, която човек има, а не от любовта.

Източник: http://friendsoftherainbow.net/node/1545, „Философията в учението на Петър Дънов“, д-р Деян Пенчев; Словото на Учителя Петър Дънов

ARTday.bg

 

spot_imgspot_img

ПОСЛЕДНО

Той е мой

“Ако ти си станал необходим на другия, ако си станал неотменима част от въздуха край него, от мислите му, никой не може да те...

Вдъхновено от античния град Хераклея Синтика

Ако обичате да четете литературни сюжети, вдъхновени от античността, но вълнуващи днес заради непреходността на любовта и вечната борба между доброто и злото в...

Шарлот Бронте: Несподеленото щастие няма вкус

Шарлот Бронте е сестра на Емили и Ан, които също са писали. Най-известната ѝ творба е „Джейн Еър” и затова се прави грешният извод,...

Антъни Куин – страст до последно

Има филми, които не можеш да пропуснеш, независимо за кой път попадаш на тях от малкия екран. Има актьори, които променят светогледа ни, а...

Сократ: Наслаждавайте се на себе си!

Сократ е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция. Чрез проучвания и задаване на въпроси той създава нов клон на философията,...