Министерството на образованието предлага промени в наредбата за оценяване на учениците

Html code here! Even shortcodes! Replace this with your code and that's it.

Споделете, харесайте, последвайте ни:

Поводът са сигнали и жалби на родители за пренатовареност на децата

Във връзка с постъпили в Министерството на образованието и науката (МОН) сигнали и жалби на родители за претоварване на учениците вследствие нецелесъобразно задаване на писмени самостоятелни работи на учениците и заради големия брой изпитвания по учебните предмети се налага промяна на Наредба 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Това се посочва в мотивите за изменение и допълнение на наредбата, публикувани за обществено обсъждане в сайта на МОН.

С предложения проект на промени в наредбата се цели да се създадат условия за намаляване претовареността на учениците чрез оптимизиране на изпитванията по отделните предмети и на броя на оценките за учебния срок, както и за определяне на изисквания за броя на задаваните писмени самостоятелни работи през учебната седмица.

В резултат на прилагането на проекта на наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците се постигат очаквани резултати, поясняват от МОН. Сред тях са да се намали броят на оценките, въз основа на които се формира срочната оценка за съответния учебен предмет, включително чрез премахване на изискването за провеждане на входно равнище на учениците за профилираната подготовка. Да се въведат изисквания за броя на самостоятелните работи извън часа, чрез които да се гарантира съобразяване на обема им с възрастовите възможности на учениците и за целесъобразното им използване като естествено продължение на урока, стимулиращо развитието на ученика. Преодоляването на негативните тенденции, свързани с използването на самостоятелните писмени работи като санкция за ученика или като възможност да се довърши недовършената през часа работа, предпоставя необходимостта от нормативно определяне на обема им за една учебна седмица. Да се разграничат задачите за писмена самостоятелна работа извън часа от изследователската проектна дейност, която учениците изпълняват индивидуално или в екип, за да се акцентира върху възможността да получат оценка за задачата, изпълнявана последователно и поетапно през по-продължителен период от време.

Цели се да се намали и административната тежест на Националния STEМ център, който съхранява оригиналите на изпитните работи от всички национални външни оценявания и от държавните зрелостни изпити, като се определи срок за съхранение един месец от предаването им. Новата разпоредба не се отнася за съхраняването на оценените изпитни работи в електронен вариант.

Направените предложения за оптимизиране и прецизиране на действащите разпоредби на Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците от една страна повишават ефективността на процесите на учене и преподаване, а от друга страна допринасят за намаляване на административната тежест на всички управленски нива, поясняват от МОН.

„С предлаганите промени за домашните работи се дава по-голяма автономия на учителите. Според мен изискванията трябва да посочват минималните прагове, а не максималните. Понякога едно по-задълбочено изпитване може да е по-стойностно, отколкото две или три, които са само за да се спази някакво изискване. Например, ако се даде групова работа, проект, който се прави в продължение на часове – за месец или месец и половина, е много по-смислено, отколкото ученикът да разкаже някаква извадка от учебника. Това го одобрявам, защото никой не пречи на учителите, ако искат да правят и повече изпитвания. И не мисля, че някой би бил против срещу това“, каза за БТА Асен Александров – директор на 51-во Средно училище „Елисавета Багряна“ в София, който е и председател на Сдружението на директорите в средното образование.

Мисля, че това е добро предложение, по-добре е оценките да са по-качествени, отбеляза Александров.

Според него предложението за намаляване на броя на домашните работи е неизпълнимо, защото „не може да се мери“. „Обсъждахме го вече на Отраслов съвет и мисля, че има разбиране от екипа на МОН, че това е нещо пожелателно. Всичко все едно се свързва само с математиката, но има и други предмети. Оплакваме се, че са ниски оценките на учениците ни в седми, в десети и в 12-и клас. Считаме, че това е пътят да намалим домашните работи, да съкратим учебните програми – да учат децата по-малко и да имат по-малко домашни, и остава усещането, че няма нищо общо между слабите оценки на учениците и времето, което те отделят да учат. Учителите, които дават по-големи домашни работи, не го правят, защото искат да накажат учениците, а при разговори в нашето училище повечето от родителите одобряват децата им да имат достатъчно домашни. И според мен домашното трябва да бъде някакъв минимален праг, за който да се каже, че става дума за домашни работи, които ще бъдат оценявани задължително“, каза Асен Александров.

Той отбеляза, че „има един текст за не повече от пет домашни работи в седмица по всички предмети“ и попита как това ще се осъществи на практика, защото например в десети клас преподават 11 учители и те как ще съгласуват домашните работи. Ако учителят по математика е дал четири домашни, то той е изчерпил целия лимит, но защо да не даде четири домашни работи, ако по математика учениците имат пет часа в седмицата. Още повече самата дума „домашно“ не ми харесва, защото тя е някакво остаряло понятие, а днес говорим за обърната класна стая и се разбира, че ученето е постоянен процес и учениците учат в училище, вкъщи и самостоятелно, каза директорът на 51-во училище.

Могат да се дават диференцирани домашни работи за учениците, които имат за цел много добра оценка, за тези, които целят добра оценка, както и за тези, стремящи се към средна оценка, е мнението на Асен Александров. „Едно е за ученик, за който тройката е заветната цел, но за този, който иска да има шестица по даден учебен предмет, не е така“, добави той.

Попитан трябва ли да има домашни работи през ваканцията, Александров отговори защо да не се дават препоръчителни книги за четене, както ги има и сега. Те са препоръчителни и с тях учителите насочват учениците какво могат да прочетат, уточни училищният директор.

ARTDAY.BG

spot_imgspot_img

ПОСЛЕДНО

Робърт Лъдлъм: Това, което човек не си спомня, не съществува за него

Робърт Лъдлъм е продал над триста милиона копия от книгите си и това го прави един от най-печелившите съвременни автори. Автор е на близо...

Александър Солженицин: Истинската мъдрост е горчива

Мечтата му е била да умре в родината си. Така и става. Русия, която се е отказала от него, дълго време не е искала...

Ти ми даваш мъдростта да казвам „ДА“

„Да приемеш неизбежната тъга. Да се съгласиш с трагичното в съществуванието. Да не се настройваш срещу и да отричаш живота. Да спреш да го...

Йосиф Бродски: Следете вашия показалец, защото той жадува да обвинява

Йосиф Бродски се ражда на 24 май през 1940 година в Ленинград. Той е руски поет, носител на Нобелова награда за литература през 1987...

За кирилицата с любов

„Какво мислите?“, пита подканващо всеки ден социалната мрежа. Защото дори тя може да задава въпроси; да ги формулира, да ги напише и да ги...